Αποθήκευση Ενέργειας

Από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι οι συσσωρευτές.

Η επιλογή του σωστού συσσωρευτή που να καλύπτει τις ανάγκες μας σε ρεύμα δεν είναι εύκολη.

Για παράδειγμα, διαφορετικού τύπου συσσωρευτή πρέπει να εγκαταστήσουμε σε αυτόνομο για μόνιμη κατοικία και διαφορετικού τύπου για εξοχικό σπίτι ή για φωτισμό. Η τιμή των συσσωρευτών κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους.

Επιλέγοντας λάθος συσσωρευτές το αποτέλεσμα θα είναι να χάσουμε χρήματα.

  • Κλειστού τύπου με GEL.

Στους συσσωρευτές GEL το θειικό οξύ είναι αναμεμιγμένο με καπνισμένο πυρίτιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παχύρευστο υγρό που μοιάζει με ζελέ. Είναι γενικά πιο ανθεκτικοί στη χρήση τους.

  • Κλειστού τύπου AGM

Στους συσσωρευτές AGM, ανάμεσα στις πλάκες μολύβδου, υπάρχει ένα πορώδες υλικό από ίνες γυαλιού εμποτισμένο με το διάλυμα θειικού οξέως.