fbpx

Blog

Ξεκινά η Υποβολή Αιτημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ για το Net Metering στη Μέση Τάση

Μετά τη χαμηλή, επεκτείνεται και στη μέση τάση η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού με συμψηφισμό παραγόμενης με καταναλισκόμενη ενέργεια. Ποιοι έχουν δικαίωμα, εγκατάστσης, ποια τα οφέλη. Τι περιμένει η αγορά.
Φωτοβολταϊκά: Επεκτείνεται σε μέση τάση και 500 KW ο ενεργειακός συμψηφισμός

Διευρύνεται και στη μέση τάση το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς ο Διαχειριστής του δικτύου – ΔΕΔΔΗΕ, θα δέχεται αιτήματα ενδιαφερόμενων από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο για φωτοβολταϊκά που είναι συνδεδεμένα στην χαμηλή τάση και με ισχύ έως και 100 κιλοβάτ.

Με την επέκταση του προγράμματος στη μέση τάση, η ισχύς των φωτοβολταϊκών μπορεί να ανέλθει και στα 500 κιλοβάτ, με εξαιρέσεις ως προς την ισχύ για τα μη διασυνδεμένα νησιά και περιοχές όπως Πελοπόννησος και η Εύβοια νοτίως του Αλιβερίου, λόγω προβληματικού δικτύου.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με πηγές της αγοράς αποτελεί μια ευκαιρία για αναζωογόνηση του κλάδου των φωτοβολταικών, ενώ προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα τα εγκαταστήσουν, τη δυνατότητα να επωφελούνται από σταθερή τιμή κιλοβατώρας για την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σε βάθος 25ετίας.

Ωστόσο η αγορά εκτιμά ότι το όποιο ενδιαφέρον και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει για τις επαγγελματικές καταναλώσεις το net metering, θα αναδειχθούν όταν ξεπεραστούν τα προβλήματα με τα capital controls και την πιστωτική στενότητα των τραπεζών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να καλύψουν μέρος του κόστους εγκατάστασης με τραπεζικό δανεισμό.

Ειδικότερα τώρα για τους όρους εγκατάστασης και τους περιορισμούς που τίθενται, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι η ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού, αποτελεί συνάρτηση της συμφωνημένης ισχύος για κάθε εγκατάσταση κατανάλωσης (σε kVA). Επιπλέον τίθενται περιορισμοί ως προς το ανώτατο επιτρεπτό όριο ισχύος για τα μη διασυνδεμένα νησιά και για τις περιοχές Πελοποννήσου και νότιας Εύβοιας.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό, είτε έχουν την νόμιμη χρήση του μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης , ενώ έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Τα συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επάνω σε κτίρια, στο έδαφος κτιρίων ή επάνω σε άλλες κατασκευές, όπως αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ και πάντα στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε γειτονικό χώρο.

Το κόστος σύνδεσης που χρεώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, ανέρχεται σε 300 ευρώ για μονοφασική και τριφασική παροχή με ισχύ φωτοβολταϊκού έως 55 κιλοβάτ, εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή. Με αντικατάσταση του μετρητή το τέλος αυξάνεται σε 370 (έως 5 κιλοβάτ) και 390 ευρώ (έως 55 κιλοβάτ). Στην τριφασική παροχή ισχύος 55-100 κιλοβάτ το τέλος ανέρχεται σε 450 ευρώ και έως 500 κιλοβάτ στη μέση τάση σε 650 ευρώ.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον προμηθευτή (ΔΕΗ ή εναλλακτικός) με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο διαχειριστής του δικτύου σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) λογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από το μετρητή, δηλαδή η διαφορά απορροφώμενης από το δίκτυο μείον εγχεόμενης από το φωτοβολταϊκό στο δίκτυο, εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια.

Εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνεται ο αυτοπαραγωγός, αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ, μόνο για την ενέργεια που απορρόφησε από το δίκτυο.

Το ίδιο ισχύει και για τα τέλη χρήσης δικτύων, ενώ τα τέλη ΥΚΩ υπολογίζονται για το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε.

 

Πηγή : http://www.euro2day.gr/

Call Now ButtonΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ