fbpx

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπηρεσίες image 1

Για την άρτια υλοποίηση της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες της διεθνούς εμπειρίας και οι ισχύοντες κανονισμοί, έτσι ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προκαλέσουν υλικές καταστροφές.

Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος
Στην περίπτωση των κτηριακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, η φωτοβολταϊκή συστοιχία εγκαθίσταται στο δώμα ή τη στέγη του κτηρίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 1079, 4/6/2009. Επίσης ως δυνατές επιφάνειες εγκατάστασης ορίζονται και τα στέγαστρα των βεραντών.

Προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων
Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των φωτοβολταϊκών πλαισίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, εφόσον η πορεία του ήλιου αλλάζει τόσο με την ώρα της ημέρας όσο και με τη μέρα του έτους, τεκμαίρεται πως για να παράγει ένα πλαίσιο τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται ώστε να μπορεί να ακολουθεί την τροχιά του ήλιου και να είναι συνεχώς κάθετο στην κατεύθυνση της ακτινοβολίας.

Επιλογή του χώρου έδρασης των ηλεκτρονικών μετατροπέων
Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής κατά το σχεδιασμό ενός κτηριακού φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι η επιλογή του χώρου έδρασης των ηλεκτρονικών μετατροπέων. Συνήθως, οι μετατροπείς των εν λόγω ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων τοποθετούνται είτε στο εσωτερικό των κτηρίων που εγκαθίστανται, είτε σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται πλησίον του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται σημαντικά το μήκος των ηλεκτρικών αγωγών συνεχούς ρεύματος με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των ηλεκτρικών απωλειών, της πτώσης τάσης, αλλά και του κόστους καλωδίωσης.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Υπηρεσίες image 2

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η ECO//SUN είναι τα συμβόλαια συντήρησης όλων των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εγκαθιστά. Τα συμβόλαια συντήρησης είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνουν το κόστος προληπτικής συντήρησης καθώς και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων επισκευών / επιδιορθώσεων κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.


Όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων, η ECO//SUN καλύπτει οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, θύελλα, χαλάζι, παγετό, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, και οποιαδήποτε άλλη φθορά προκληθεί από φυσικά φαινόμενα καθώς επίσης και πιθανό βραχυκύκλωμα (ζημιά του ίδιου του βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος), υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπηρεσίες image 3

Η σωστή σχεδίαση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και η άρτια εγκατάστασή του επιβάλλονται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ελεκτροπαραγωγικής μονάδας, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από άποψη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η ECO//SUN ως πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει αναπτύξει δικά της πιστοποιημένα τμήματα μελέτης και σχεδιασμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων, στελεχωμένα από έμπειρος μηχανικούς.

Αφού πρώτα γίνει η ανάλυση των αναγκών και του στόχου του καταναλωτή, το τμήμα μελέτης και σχεδιασμού της ECO//SUN θα προχωρήσει στην κατάθεση των προτάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή.

Υπάρχουν αρκετές παράμετροι οι οποίες διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, όπως η κτηριακή εγκατάσταση, η γεωγραφική τοποθεσία και φυσικά οι ανάγκες του καταναλωτή.

Για να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα αποδίδει τα μέγιστα και θα καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή η μελέτη και ο σχεδιασμός αποτελούν το Α και Ω.

24/7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπηρεσίες image 4

Αποτελεί σπάνιο φαινόμενο η παρουσίαση δυσλειτουργίας ή κάποιας βλάβης στα φωτοβολταϊκά συστήματα της ECO//SUN. Έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερα από 3.000 έργα, η ECO//SUN έχει αναπτύξει τέτοια τεχνογνωσία και εμπειρία που δεν αφήνουν περιθώριο λάθους ή εγκατάστασης προβληματικού μηχανισμού. Επειδή όμως η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σε όλα τα επίπεδα, δε θα μπορούσε να απουσιάζει τμήμα after sales το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη στον καταναλωτή 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.


Άρτια εκπαιδευμένοι και επιστημονικά καταρτισμένοι, οι τεχνικοί της ECO//SUN διαρκώς επιμορφώνονται και μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση εμφανιστεί.


Απο την πρώτη βίδα που θα μπεί για να ξεκινήσει η εγκατάσταση και καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και κάλυψης κινδύνου, το τμήμα after sales της ECO//SUN βρίσκεται στην υπηρεσία του καταναλωτή , έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό σενάριο έχοντας την πιστοποίηση και την εμπειρία για να το κάνει.

Call Now ButtonΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ