Μ/Τ GROWATT MID 15-25KTL3-X

Μ/Τ GROWATT MID 15-25KTL3-X

Μ/Τ GROWATT MID 15-25KTL3-X

  • Μέγιστη απόδοση 98,75%
  • 40% πιο συμπαγής και ελαφρύς
  • Διπλοί Ανιχνευτές Μέγιστου Σημείου Ισχύος (MPPT)
  • Υποστηρίζει έλεγχο εξόδου
  • Κουμπί αφής και OLED απεικόνιση
  • Τύπος 2 SPD στην AC και στην DC πλευρά