Γερμανική Σχολή Αθηνών

ECO//SUN  / Γερμανική Σχολή Αθηνών

german-1

german-1

Γερμανική Σχολή Αθηνών

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μια ξεχωριστή για το είδος της φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, πραγματοποιήθηκε στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Deutsche Schule of Athens).

Τοποθετήθηκαν δύο ξεχωριστές εγκαταστάσεις μία στο δώμα του Δημοτικού σχολείου και η άλλη πάνω από το δώμα του Γυμνασίου. Η συνολική ισχύς του έργου είναι 40 kW. Ειδική μέριμνα είχε δοθεί στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών χωρίς το βίδωμα αυτών πάνω στα δώματα των κτιρίων, αλλά τοποθετώντας ειδικές επιφάνειες, βιδώνοντας τα ικριώματα πάνω σε αυτές και βάζοντας ως βάρος χαλίκια για προστασία από τις ανεμοπίεσεις. Εγκαταστάθηκε δε κεντρική διάταξη παρακολούθησης όλων των ηλεκτρικών μεγεθών της εγκατάστασης και προώθηση τους σε ανάλογο portal στο internet έτσι ώστε να γίνεται η καταγραφή και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.