DORAL ΑΕΒΕ

ECO//SUN  / DORAL ΑΕΒΕ

doral-1

doral-1

DORAL ΑΕΒΕ

ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση και διασύνδεση στο δίκτυο, Φ/Β σταθμού στο δώμα του κτιρίου της εταιρίας DORAL ΑΕΒΕ στο Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ειδική μέριμνα δόθηκε στην προστασία της μόνωσης της στέγης και για αυτόν τον λόγο τοποθετήθηκαν οι ειδικές βάσεις αλουμινίου πάνω σε βαρίδια.